Zgodnie z art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r. poz. 782 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Miedźna informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna wywieszony został wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miedźna przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do pięciu lat:

  • lokal użytkowy o pow. 167 m2 znajdujący się na parterze w budynku położonym w Grzawie, ul. Wiejska 11, 43-227 Miedźna z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych,
  • lokal użytkowy o pow. 62 m2 znajdujący się na I piętrze w budynku położonym w Woli,
    ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych,
  • lokal użytkowy o pow. 103 m2 znajdujący się na parterze w budynku położonym w Górze, ul. Długa 41, 43-227 Miedźna z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych,
  • lokal użytkowy o pow. 59 m2 znajdujący się na I piętrze w budynku położonym w Górze, ul. Długa 41, 43-227 Miedźna z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych.