Plan pracy Komisji Oświaty na rok 2014

  • Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.
  • Przyjęcie sprawozdania z działalności oświatowej za rok 2012/13.
  • Spotkanie z Dyrektorami Szkół Podstawowych w sprawie organizacji „zielonych szkół”.
  • Analiza rozkładów zajęć w dwóch, losowo wybranych szkołach oraz zatrudnienie kadry pedagogicznej.
  • Sytuacja kadrowa w placówkach oświatowych.
  • Funkcjonowanie Klubu Malucha.
  • Wizyta w filiach przedszkoli – Gilowic, Miedźnej.
  • Założenia do budżetu na 2015 rok.
  • Posiedzenia doraźne.