Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie publiczne Gminy Miedźna z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo

Ogłoszenie 

konkursu ofert na zadanie publiczne Gminy Miedźna z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo

 

Wójt Gminy Miedźna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Gminy Miedźna z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo w latach 2014 - 2018.

 Na realizację oferty wyłonionej w drodze konkursu Gmina przeznaczy dotację celową z budżetu państwa w wysokości otrzymanej od Wojewody. Wysokość dotacji na rok 2014 wynosi 528.000zł, a w razie zmiany dotacji, w wysokości otrzymanej przez Gminę na ten cel. W latach następnych wysokość dotacji ustalana będzie na każdy rok budżetowy na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

Realizacja zadania określonego w konkursie rozpocznie się 1 stycznia 2014r.

Na realizację zleconego zadania corocznie będzie przekazywana dotacja. Wysokość dotacji ustalana będzie na każdy rok budżetowy. Dotacja może zostać przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z finansowanym zadaniem, niezbędnych do jego realizacji. Szczegółowe warunki i terminy przekazywania dotacji określone zostaną w umowie. Organizacja domu samopomocy, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględniać musi wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz ich indywidualne potrzeby.

Kompletne wnioski należy składać w zaklejonych, opisanych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs Ofert ŚDS” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2013r. w  Kancelarii Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, 43-227 Miedźna lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego).

Obowiązujący formularz wniosku wraz z Zaproszeniem do składania ofert dostępne są w: Urzędzie Gminy w Miedźnej oraz na stronie internetowej www.miedzna.pl

Złożone oferty oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym. Wójt Gminy Miedźna powoła zespół opiniujący oferty, który przedłoży propozycje co do wyboru oferty. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości. Z podmiotem wyłonionym w konkursie zawarta zostanie umowa o realizację zadania.

Przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących realizacji zadania uwzględnione będą w szczególności:

1)   ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmiot,

2)  zadeklarowana przed podmiot jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,

3)  ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania,

4)  zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

5) analiza i ocena wykonania zadań zaleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Załączniki

Zarządzenie nr 164.2013 (96.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do Zarządzenia (377.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do Zarządzenia (170.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oferta realizacja zadania publicznego (631.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wybór oferty - ŚDS (40.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2013-12-04 10:27:22
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2013-12-04 11:08:37
Ostatnia zmiana:2013-12-31 10:52:50
Ilość wyświetleń:985
Urząd Gminy Miedźna
Wiejska 131, 43-227 Miedźna

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij