Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Miedźna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym w pełnym wymiarze czasu pracy.

 OR.2110.5.2013

WÓJT GMINY MIEDŹNA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Referacie Finansowym


w pełnym wymiarze czasu pracy.


Wymagania niezbędne:


 1. wykształcenie: wyższe ekonomiczne,

 2. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym,o pracownikach samorządowych,ordynacja podatkowao podatkach i opłatach lokalnych, opodatku rolnym, o podatku leśnym,

 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,

 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

 6. obywatelstwo polskie.


Wymagania dodatkowe:


 1. doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej - minimum trzy lata w jednostce samorządu terytorialnego.

 2. umiejętność obsługi urządzeń biurowych i komputera (programy microsoft exel, word, powerpoint itp.)

 3. umiejętność pracy w zespole,

 4. kreatywność,

 5. inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

 6. umiejętność formułowania komunikatywnych i zwięzłych sprawozdań

 7. odpowiedzialność i rzetelność,

 8. zdolności analityczne,

 9. sprawna i efektywna organizacja pracy.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. wymiar następujących podatków od osób fizycznych: podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości,

 2. prowadzenie ewidencji podatkowej dla podatników z terenu gminy Miedźna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 3. bieżące wprowadzanie do ewidencji podatkowej danych wynikających ze zmian geodezyjnych oraz danych podatkowych zawartych w informacjach podatkowych złożonych przez podatników,

 4. przygotowywanie postanowień oraz decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego, leśnego i nieruchomości oraz wysyłanie ich do podatników,

 5. wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,

 6. sporządzanie sprawozdań i analiz dotyczących wymiaru zobowiązania pieniężnego,

 7. kontrola w terenie podmiotów opodatkowania w zakresie prowadzonych podatków,

 8. sporządzanie rejestrów wymiarowych, przypisów i odpisów,

 9. udzielanie pisemnych informacji na wniosek organów ścigania, sądów i innych instytucji publicznych w zakresie prowadzonych spraw,

 10. wystawianie dyspozycji kasowych dotyczących należności podatkowych i nie podatkowych,

 11. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

 12. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków od osób fizycznych,

 13. prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie ustawy o pomocy publicznej.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:


Praca biurowa, przy monitorze powyżej 4 godzin. Występują bariery  architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych.  Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:


 1. list motywacyjny

 2. życiorys (CV)z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawieniem dodatkowych umiejętności,

 3. kwestionariusz osobowy (plik do pobrania),

 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie , kwalifikacje i staż pracy,

 5. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe (plik do pobrania),

 7. oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii,

 8. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzenia takiej działalności.(plik do pobrania)

 9. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania).


Wymagane dokumenty aplikacyjne składa się w zaklejonych i opisanych kopertach: „Nabór na stanowisko urzędnicze w referacie finansowym" w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej (I piętro) lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Miedźnej ul. Wiejska 131 43-227 Miedźna. Dokumenty należy składać do dnia 28.10.2013r.

W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.miedzna.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna umiejscowionej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy.


Dodatkowych informacji o naborze udziela Kierownik Referatu Finansowego.

Inne informacje:


 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 2. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu kwalifikacyjnego drogą telefoniczną lub e-mailową.

                                                                                                     Wójt Gminy Miedźna

                                                                                               mgr inż. Bogdan Taranowski

Załączniki

ogłoszenie-o-naborze (75.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadzenie o niekaralności (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o niekaralności (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - przetwarzanie danych (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - przetwarzanie danych (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marek Brol
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Brol
Data wprowadzenia:2013-10-18 13:47:04
Opublikował:Marek Brol
Data publikacji:2013-10-18 13:57:10
Ostatnia zmiana:2019-05-10 10:28:25
Ilość wyświetleń:1371

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij