Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Miedźna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym.

 


OR.2110.2.2013


WÓJT GMINY MIEDŹNA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Referacie Finansowym


w pełnym wymiarze czasu pracy.


Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne,

2. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, 
    o finansach publicznych, o rachunkowości, o funduszu sołeckim,

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,

4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściągane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

6. obywatelstwo polskie.Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej - minimum jeden rok,

2. umiejętność obsługi urządzeń biurowych i komputera (programy microsoft exel, word,
    powerpoint itp.)

3. umiejętność pracy w zespole,

4. kreatywność,

5. inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

6. umiejętność formułowania komunikatywnych i zwięzłych sprawozdań

7. odpowiedzialność i rzetelność,

8. zdolności analityczne,

9. sprawna i efektywna organizacja pracy.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Udział w opracowaniu materiałów do projektu budżetu gminy i wieloletniej prognozy
    finansowej, przygotowanie zbiorczych materiałów z wniosków jednostek pomocniczych
    i jednostek organizacyjnych gminy.

2. Weryfikacja planów finansowych budżetu gminy pod względem formalno-
    rachunkowym sporządzanych przez pracowników merytorycznych urzędu oraz przez
    pozostałe jednostki organizacyjne gminy.

3. Udział w opracowaniu sprawozdań opisowych z wykonania budżetu gminy oraz
    informacji opisowych o przebiegu wykonania budżetu gminy.

4. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań z rozliczenia otrzymanych dotacji na realizację
    zadań zleconych oraz innych dotacji , gdzie wymagane jest rozliczenie zgodnie z
    podpisanymi umowami.

5. Rozlicznie pod względem formalno- rachunkowym udzielonych dotacji z budżetu gminy.

6. Księgowanie dokumentów stanowiących podstawę do obrotu gotówkowego.

7. Sporządzanie planów finansowych do zarządzeń, uchwał budżetowych, obsługa
   systemu Bestia.

8. Przygotowanie materiałów w edytorze XML do publikacji w Dzienniku Urzędowym
    Województwa Śląskiego oraz przekazywanie na stronę internetową BIP Urzędu Gminy.

 

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa, przy monitorze powyżej 4 godzin. Występują bariery  architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych. Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a/  list motywacyjny,

b/  życiorys (CV)z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawieniem
      dodatkowych umiejętności,

c/  kwestionariusz osobowy (plik do pobrania),

d/  kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,

e/  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnoosprawność w przypadku
     kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2
     ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

f/  oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz
     umyślne przestępstwa skarbowe (plik do pobrania),

g/  oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii,

h/  oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu
     prowadzenia takiej działalności (plik do pobrania),

i/   oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania).


Wymagane dokumenty aplikacyjne składa się w zaklejonych i opisanych kopertach: „Nabór na stanowisko urzędnicze w referacie finansowym" w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej (I piętro) lub przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Miedźnej ul. Wiejska 131,  43-227 Miedźna.  Dokumenty należy składać do dnia 20.05.2013r.
W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.miedzna.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna umiejscowionej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy.

Dodatkowych informacji o naborze udziela Kierownik Referatu Finansowego.


Inne informacje:

1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
    w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, jest niższy niż
    6%.

2. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną
    powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu 
    kwalifikacyjnego drogą telefoniczną lub e-mailową.

 

                                                                                                        Wójt Gminy Miedźna

                                                                                                  mgr inż. Bogdan Taranowski


Załączniki

nabór na wolne stanowisko pracy - ogłoszenie (237.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o niekaralności (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadzenie o niekaralności (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - przetwarzanie danych (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - przetwarzanie danych (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2013-05-06 08:12:50
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2013-05-06 08:44:35
Ostatnia zmiana:2019-05-10 10:27:56
Ilość wyświetleń:1688

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij