Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Miedźna z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miedźna oraz na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Miedźna.