Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Symbol:
GKM.

Wydział:
Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897/ działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej /Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm./
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. 2006 r. Nr 225 poz.1635, z późn.zm./


Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 50 zł
/opłata nie dotyczy podmiotu, który na dzień 01.01.2012r. posiada zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości/.


Termin odpowiedzi:
Zgodnie z KPA.
Uwaga: przed wydaniem zaświadczenia Wójt Gminy może wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności


Jednostka odpowiadająca:
Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia

Tryb odwoławczy:
1. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w przypadku gdy:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,
2) przedsiębiorcę wykreślono z rejestru działalności regulowanej w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku, z następujących przyczyn:
a) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w punkcie 3 niezgodne ze stanem faktycznym,
b)przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie,
c) stwierdzono rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.

2. Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku- Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźna


Uwagi:
Dokumenty wymagane przy wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zawierający następujące dane:
a) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę podmiotu ubiegającego się o wpis;
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
c) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
d) określenie rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości łącznie z odpowiadającymi kodami odpadów (zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów);
2. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej,
3. Oświadczenie spełnianiu wymaganych prawem warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości (wzór oświadczenia stanowi załącznik do wniosku).

Wniosek z kompletem dokumentów winien zostać złożony w Kancelarii Urzędu Gminy.

Dodatkowych informacji udziela:
p. Danuta Komraus, Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia, pok. nr 21, tel. /32/ 211 61 96 wew. 29, e-mail: os@miedzna.plDokumenty

Załączniki

wniosek o wpis do działalności regulowanej (15.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie (14.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rejestr działalności regulowanej 11.2019 (261.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2013-01-15 11:53:42
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2013-01-15 13:18:06
Ostatnia zmiana:2019-11-06 14:58:36
Ilość wyświetleń:1987

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij