Opłata targowa

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach i w innych miejscach targowych określa: 

-  Uchwała XVI/76/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania, wysokości stawek oraz terminu płatności opłaty targowej na terenie gminy Miedźna.

Inkasenta opłaty targowej określa:

- Uchwała Nr LII/357/2014 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 pażdziernika 2014r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.