Zgodnie z art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2010r., Dz.U. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami/ Wójt Gminy Miedźna informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna wywieszone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miedźna przeznaczonych  do oddania w najem:

- lokal użytkowy o pow. 50,00 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. WC – 2 m2, korytarz – 26 m2 /razem powierzchnia użytkowa przedmiotu najmu: 78,00 m2/ znajdujący się w budynku położonym w Woli przy ul. Poprzecznej 1, 43-225 Wola z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej lub usługowej,

- lokal użytkowy o pow. 42,60 m2 znajdujący się w przyziemiu budynku położonego w Woli przy ul. Poprzecznej 1, 43-225 Wola z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej lub usługowej,

- lokal użytkowy o pow. 148,30 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarz – 74,15 m2 /razem powierzchnia użytkowa przedmiotu najmu: 222,45 m2/ znajdujący się w budynku położonym w Woli przy ul. Poprzecznej 1, 43-225 Wola z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych,

- lokal użytkowy - kiosk murowany o pow. 17,92 m2 oznaczony nr 5 i 6 znajdujący się na placu targowym w Woli, ul. Pszczyńska, 43-225 Wola z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej lub usługowej,

- lokal użytkowy - kiosk murowany o pow. 22,52 m2 oznaczony nr 10,11,12 składający się z dwóch pomieszczeń o pow. 5,85 m2 /nr 10/ i 16,67 m2 /nr 11 i 12/ znajdujący się na placu targowym w Woli, ul. Pszczyńska, 43-225 Wola z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej lub usługowej.

Informacje dotyczące wykazów dostępne są na stronie internetowej: bip.miedzna.pl