Wyszukaj:
Urząd Gminy Miedźna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  INFORMACJE OGÓLNE
•  Informacja o Internetowym Systemie Biuletynu Informacji Publicznej
•  Informacje Nieudostępnione
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 
•  Wybory
  URZĄD GMINY MIEDŹNA
•  Dane teleadresowe
•  Wójt Gminy Miedźna
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
•  Komórki organizacyjne
•  Procedury /druki wniosków do pobrania/
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
  GMINA MIEDŹNA
•  Statut Gminy Miedźna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Spółki z udziałem gminy Miedźna
•  Oświadczenia majątkowe
•  Przetargi
•  Kontrola
•  Gospodarowanie mieniem komunalnym
•  Konkursy
•  Konsultacje społeczne
•  Organizacje pozarządowe
  RADA GMINY MIEDŹNA
•  Rada Gminy
•  Skład Rady Gminy
•  Komisje Rady Gminy
•  Terminy posiedzeń Komisji
•  Terminy sesji Rady Gminy
•  Projekty uchwał
•  Protokoły z sesji Rady Gminy
•  Rada Gminy - KADENCJA 2010-2014
•  Rada Gminy - KADENCJA 2006-2010
•  Rada Gminy - KADENCJA 2002-2006
  PRAWO LOKALNE
•  Uchwały Rady Gminy
•  Zarządzenia Wójta Gminy
•  Prawo Miejscowe
•  Strategia Rozwoju Gminy
•  Plan Zagospodarowania Przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miedźna
•  Ochrona Środowiska
•  Elektroniczne dzienniki urzędowe
  FINANSE GMINY
•  Finanse Gminy
•  Projekt Budżetu
•  Budżet Gminy
•  Sprawozdania Finansowe
•  Podatki i Opłaty
•  Interpretacje Indywidualne
•  Pomoc Publiczna
•  Majątek Gminy
  INFORMACJE URZĘDOWE
•  Oferty Pracy
•  Obwieszczenia, Komunikaty, Ogłoszenia
•  Komunikaty i Ostrzeżenia OC. ZK. oraz sprawy obronne
  ARCHIWUM
•  Oświadczenia Majątkowe
•  Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2005
•  Regulamin Organizacyjny UG /31.07.2013r./
  OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCY
•  Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  INFORMACJE POZOSTAŁE
•  Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej
•  Instrukcje Obsługi
Statystyki


4749466
od 13 czerwca 2006
URZĄD GMINY MIEDŹNA » Komórki organizacyjne Wersja do druku

Urząd Stanu Cywilnego

 

 URZĄD STANU CYWILNEGO

Imię i nazwisko

Stanowisko

Kontakt

Teresa Ziębiec

Z-ca Kierownika

tel. /32/ 211 62 17

e-mail: bso@miedzna.pl

 

Do zadań i kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 • rejestracja i sporządzanie akt małżeństw, zgonów a także rejestracja spraw dotyczących innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób,
 • przyjmowanie oświadczeń o:

1)      wstąpieniu w związek małżeński,

2)      powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed
       zawarciem małżeństwa,

3)      uznaniu dziecka,

4)      zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia,

5)      nadaniu dziecku nazwiska męża matki.

 • sporządzanie odpisów i protokołów na podstawie podania zainteresowanych stron,
 • sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o:

1)      braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego,

2)      zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą. 

 • ustalanie, odtwarzanie i uzupełnianie treści aktów stanu cywilnego,
 • nanoszenie wzmianek marginesowych i przypisków oraz prawomocnych wyroków sądowych,
 • wydawanie decyzji w sprawie:

1)      umiejscowienia aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą,

2)      sprostowania błędu pisarskiego,

3)      skrócenia terminu zawarcia związku małżeńskiego,

4)      zmiany imienia lub nazwiska,

5)      zezwolenia na udostępnianie i przeglądanie ksiąg stanu cywilnego. 

 •  zawiadomienia innych USC, ewidencji ludności o sporządzonych aktach i zmianach w aktach,
 • występowanie o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie,
 • prowadzenie korespondencji dotyczącej spraw USC, pomiędzy urzędami, konsulatami,
 • prowadzenie archiwum, zabezpieczanie ksiąg i pomieszczeń, oprawa ksiąg, prowadzenie skorowidzów.  

 


Informację wytworzył: renata, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: renata, Data wprowadzenia: 2006-08-09 10:20:00, Zatwierdził do publikacji: Renata, Data publikacji 2008-01-14 14:56:41, Ostatnia zmiana: 2015-03-20 11:30:28, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 5768