W sprawie:
uchylenia Uchwały Nr XIV/111/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: współdziałania Gminy Miedźna z Gminą Bielsko-Biała w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Miedźna doprowadzonych do ...

Data uchwały:
2011-12-29

Numer uchwały:
XV/118/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia