W sprawie:
zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Miedźna na 2012 rok.

Data uchwały:
2011-12-29

Numer uchwały:
XV/117/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia