W sprawie:
przyjęcia planu pracy Rady Gminy Miedźna na rok 2012.

Data uchwały:
2011-12-29

Numer uchwały:
XV/116/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia