W sprawie:
budżetu Gminy Miedźna na rok 2012.

Data uchwały:
2011-12-29

Numer uchwały:
XV/115/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=581