W sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2012-2019.

Data uchwały:
2011-12-29

Numer uchwały:
XV/114/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.