W sprawie:
zmiany Uchwały Nr IV/25/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2011-2015.

Data uchwały:
2011-12-29

Numer uchwały:
XV/113/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia