W sprawie:
przystąpienia Gminy Miedźna do realizacji projektu pt. "Wspólnymi siłami - program indywidualizacji nauczania w klasach I-III" współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data uchwały:
2011-11-22

Numer uchwały:
XIV/110/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia