W sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Woli przy ulicy Kasztanowej.

Data uchwały:
2011-11-22

Numer uchwały:
XIV/108/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia