W sprawie:
wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na własność Gminy Miedźna nieruchomości położonych w Woli.

Data uchwały:
2011-11-22

Numer uchwały:
XIV/107/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia