W sprawie:
przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Gminy Miedźna na lata 2011-2015.

Data uchwały:
2011-11-22

Numer uchwały:
XIV/105/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia