W sprawie:
ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych w Górze i Woli.

Data uchwały:
2011-11-22

Numer uchwały:
XIV/103/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.