W sprawie:
przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miedźna".

Data uchwały:
2011-10-18

Numer uchwały:
XIII/96/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia