W sprawie:
ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych w Górze i Woli.

Data uchwały:
2011-10-18

Numer uchwały:
XIII/95/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.