W sprawie:
określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso

Data uchwały:
2011-10-18

Numer uchwały:
XIII/94/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4541