W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Miedźna w 2012 roku.

Data uchwały:
2011-10-18

Numer uchwały:
XIII/93/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dziennku Urzędowym Województwa Śląskiego.Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4540