W sprawie:
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Data uchwały:
2011-10-18

Numer uchwały:
XIII/92/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa ŚląskiegoOpublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4542