W sprawie:
wyboru ławników na kadencję 2012 - 2015.

Data uchwały:
2011-10-18

Numer uchwały:
XIII/87/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia