W sprawie:
uchylenia §2 Uchwały Nr LI/444/2002 Rady Gminy w Miedźnej z dnia 8 października 2002 r. w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z siedzibą w Grzawie.

Data uchwały:
2011-09-20

Numer uchwały:
XII/84/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=5008