W sprawie:
zmiany uchwały Nr XLVIII/419/2002 Rady Gminy w Miedźnej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania zmienionej Uchwałą Nr LII/388/2010 z dnia 7 września 2010r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania.

Data uchwały:
2011-08-22

Numer uchwały:
Xi/81/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęciaOpublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=3999