W sprawie:
zawarcia porozumienia z Miastem Kraków w zakresie prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Data uchwały:
2011-08-16

Numer uchwały:
X/79/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia