W sprawie:
ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miedźna

Data uchwały:
2011-08-16

Numer uchwały:
X/78/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa ŚląskiegoOpublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=3724