W sprawie:
nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu.

Data uchwały:
2011-08-16

Numer uchwały:
X/76/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa ŚląskiegoOpublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=3722