W sprawie:
przystąpienia do V edycji programu "Moje boisko Orlik 2012".

Data uchwały:
2011-08-16

Numer uchwały:
X/75/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia