W sprawie:
powołania Zespołu dla przygotowania wyboru ławników na kadencję 2012-2015.

Data uchwały:
2011-06-21

Numer uchwały:
IX/72/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia