W sprawie:
ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Data uchwały:
2011-06-21

Numer uchwały:
IX/71/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźna.