W sprawie:
uchylenia Uchwały Nr LIII/393/2010 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 września 2010r. w sprawie: udzielenia poręczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze.

Data uchwały:
2011-06-21

Numer uchwały:
IX/68/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia