W sprawie:
udzielenia Wójtowi Gminy Miedźna absolutorium za 2010 rok.

Data uchwały:
2011-06-21

Numer uchwały:
IX/67/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia