W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miedźna za rok 2010.

Data uchwały:
2011-06-21

Numer uchwały:
IX/66/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia