W sprawie:
nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie sołectwa Góra.

Data uchwały:
2011-05-31

Numer uchwały:
VIII/65/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WOjewództwa Śląskiego.Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=2813