W sprawie:
nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu.

Data uchwały:
2011-05-31

Numer uchwały:
VIII/64/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.