W sprawie:
określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Miedźna.

Data uchwały:
2011-05-31

Numer uchwały:
VIII/63/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=2683