W sprawie:
udzielenia dotacji w 2011r. na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.

Data uchwały:
2011-05-31

Numer uchwały:
VIII/61/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia