W sprawie:
zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Miedźna na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.

Data uchwały:
2011-05-31

Numer uchwały:
VIII/60/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa Śląskiego