W sprawie:
nadania nazwy Gminnemu Przedszkolu Publicznemu we Frydku.

Data uchwały:
2011-04-26

Numer uchwały:
VII/55/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia