W sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Miedźnej przy ulicy Spółdzielczej 4.

Data uchwały:
2011-04-26

Numer uchwały:
VII/54/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia