W sprawie:
wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działki 1490/5 położonej w Woli stanowiącej własność Gminy Miedźna.

Data uchwały:
2011-04-26

Numer uchwały:
VII/51/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia