W sprawie:
przystąpienia do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach priorytetu V "Środowisko" działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.

Data uchwały:
2011-04-26

Numer uchwały:
VII/48/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia