W sprawie:
zmiany Uchwały Nr IV/26/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie budżetu Gminy Miedźna na rok 2011.

Data uchwały:
2011-04-26

Numer uchwały:
VII/47/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia