W sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźna na lata 2011-2015.

Data uchwały:
2011-04-26

Numer uchwały:
VII/46/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia