W sprawie:
współdziałania Gminy Miedźna z miastem Tychy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i w odniesieniu do osób przyjętych do wytrzeźwienia do Izby Wytrzeźwień w Tychach

Data uchwały:
2011-03-22

Numer uchwały:
VI/45/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia